איך מתקדמים הלאה לאחר הכנת תוכנית עסקית?

עם סיום עבודת הכנת תוכנית עסקית ובדיקתה היסודית (אפשר לנגב את הזיעה מהמצח ולהמשיך הלאה), הגיע הרגע להתחיל ולעשות בה שימוש.

היזם יתחיל לתור אחר משקיעים פוטנציאליים מכל קצווי הקשת, ויצור עמם קשר לצורך קבלת התקציר – תמצית המנהלים. מדובר בתהליך ארוך ומפרך, שיעמיד במבחן את כושר העמידה וההתמדה שלך – אך יש סיכוי שבסופו של דבר ההתמדה תשתלם.

חשוב שתבהיר לעצמך ולמשקיע הפוטנציאלי מהם היחסים הצפויים ביניכם, מהי מידת המעורבות שלו בעסק, האם הוא יהיה משקיע פסיבי שאינו נוטל חלק פעיל בניהול אך מקבל דו"חות תקופתיים, או, אולי הוא יהיה משקיע אקטיבי, מעורב, יושב בדירקטוריון ומתווה מדיניות ופעילות העסק.

חשוב לבחון האם המשקיע הנו בעל ידע ייחודי בתחום בו יפעל העסק והאם הוא יכול לתרום מניסיונו ומהידע שלו להצלחת העסק.

חשוב לבדוק מה יהיו יחסי הכוחות בדירקטוריון וכיצד ידוללו אחזקותיהם של בעלי המניות הנוספים ו/או מקימי המיזם, במהלך הזמן בו תתקבל ההשקעה, ובפרט אם מדובר בהשקעה התלויה באבני דרך ובהגשמת יעדים.

חשוב להבהיר גם לשאר השותפים מה יעלה בגורל האחזקות שלהם, על מנת שכולם יידעו מראש האם וכיצד ישמרו על כוחם בחברה או שידוללו ויצטרכו להעניק גם למשקיע כוח הצבעה.

חשוב לבדוק מהי התמורה שהמשקיע דורש – איזה אחוז בבעלות בחברה, מהו המפתח לקבלת השקעה תמורת אחוזים בבעלות (גם בראייה עתידית של השקעות נוספות ממשקיעים נוספים), האם המשקיע מסכים לתנאים הקיימים בהסכם המייסדים הכולל את ההסכמות שמקימי העסק הגיעו אליהן בתחילת הדרך.

אם המשקיע מתנגד לקבל איזה מהתנאים שנכללו בהסכם המייסדים יש למצוא לכך פתרונות משפטיים הולמים, ויש לוודא שלא תהיה סתירה בין מסמכי היסוד של העסק לרבות תקנון החברה, הסכם המייסדים, הסכם שותפות וכו', לבין הסכם ההשקעה שייחתם עם המשקיע.

יש לבחון מהם המנגנונים שידרוש המשקיע לגבי דיווח, ומה יקרה אם המשקיע יחליט להעביר את מניותיו לצד שלישי. כמו כן רצוי לדון עם המשקיע גם בדבר הסיטואציות העתידיות העשויות לצוץ במהלך המשך הדרך ולהסדיר את נושא זכויותיהם וחובותיהם של המשקיעים ושל בעלי המניות האחרים.

מאחר והנך עומד לנהל משא ומתן עסקי עם גורמים רבים, מותר ורצוי לבקש לעמוד מול האדם הבכיר בארגון אשר לו הסמכות להחליט בדבר ההשקעה, וזאת כדי לייעל את התהליך, למקד אותו ולחסוך בזמן יקר.

יש לשאוף לקביעת פגישה פנים אל פנים, אשר בה ניתן יהיה להציג את הפרוייקט באופן ברור ולנהל דו שיח פורה, ולא רק להציג נתונים באופן חד צדדי כפי שנעשה בעת משלוח התוכנית העסקית.

אל תשכח שבסופו של דבר הכל בנוי על בני אדם, וככל שתיצור עמם קשר אנושי טוב יותר ותיווצר "כימיה", כך ייקל עליך ועליהם לבחון לגופו את הפרוייקט ואת סיכויי ההשקעה ושיתוף הפעולה העתידי ביניכם.

גם כאשר הצלחת סוף סוף לאחר ריצות רבות ופגישות אינסופיות לגייס השקעה עבור המיזם שלך, עדיין עליך להסדיר את קבלתה בהסכם השקעה שנערך על ידי עו"ד מיומן, על מנת להבהיר את התחייבויות הצדדים וזכויותיהם, למנוע מחלוקות עתידיות ולתאם ציפיות.

מיסוי הכנסות מהשכרת רישיון להפעלת מונית לנתב"ג

לאחרונה פנה אלינו משקיע אשר רצה להשקיע ברשיון (זכות ציבורית) להפעלת מונית לנתב"ג, ביצענו עבורו בדיקה ובחינת הנכסים הפיננסיים שלו על מנת לראות מה תהיה חבות המס על ההכנסות הרלוונטיות.

אם אתה מתכנן להשקיע ברכישת רשיון להפעלת מונית, המאמר הזה מיועד עבורך.

חבות מס על הכנסות מדמי שכירות

אם אתה עושה את הצעדים הראשונים שלך, סביר להניח שגם אתה שאלת את עצמך את השאלה הבאה:

אני מעוניין לרכוש רישיון למונית לצורך השקעה, מה תהיה חבות המס על ההכנסות מדמי שכירות הנכס ? – בשביל שאוכל לחשב את כדאיות ההשקעה ברשיון זה.

ברמה העקרונית, הכנסות מהשכרת הרשיון חייבות במס הכנסה, אלא אם נקבע בחוק אחרת (למשל, הכנסות מהשכרת דירת מגורים עד 5,000 ש"ח). בניגוד, להכנסות מעבודה או מעסק (יגיעה אישית), שיעור המס המינימלי אשר חל על הכנסות משכירות עומד על 30%.

במידה ויש למשקיע (רוכש הרשיון) הכנסות נוספות, הכנסות השכירות מתווספות להכנסותיו האחרות וחייבות במס בהתאם לשיעורי המס הרגילים (נכון להיום עד 48% – בהתאם להכנסות). במילים אחרות, הכנסות השכירות לא מזכות את בעל הרשיון למדרגות המס הראשונות (20% ו-30%).

חשוב לזכור שחבות המס חלה רק על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות רלוונטיות. במקרה של רשיון למונית, ניתן לקשר הוצאות הקשורות להחזקה, תפעול או הוצאות מימון.

מיסוי הכנסות מהשכרת רישיון להפעלת מונית לנתב"ג

האם עלות רכישת הרישיון תוכר כהוצאה (הוצאות פחת)?

כללי החשבונאות בישראל קובעים כי עלות רכישת נכס הון (דוגמא לנכס הון הוא מכונות או ציוד רלוונטי לעסק) אינה מוכרת על ידי רשויות המס כהוצאה במועד הרכישה אלא מתבצעת הפחתה של החלק היחסי של עלות נכס ההון מידי שנה. כלומר, על פי שיטת חשבונאות זו מידי שנה נשקף את ירידת הערך או הבלאי של הנכס הנרכש.

עבור השקעה ברשיון להפעלת מונית לנתב"ג, פקודת מס הכנסה לא קבעה שיעור פחת/ירידת ערך ולכן לא ניתן להפחיתה מן ההכנסות הנובעות מרשיון זה. עם זאת, בהתאם לחוקי החשבונאות המודרנים, משקיע ברשיון יכול לדרוש הוצאות פחת/ירידת ערך מותאמות אישית בהתאם לאורך החיים של הנכס הרלוונטי.

לסיכום, שיעורי המס המינימליים על הכנסות מהשכרת רשיון להפעלת מונית לנתב"ג עומדים על 30%. במידה ואתה עומד בפני השקעה שכזו, אנו ממליצים לך לפנות לגורם מקצועי, אמין, ומנוסה אשר יוכל לבדוק את כדאיות ההשקעה בהתאם בהתאמה למצב שלך.

נשמח אם תיצור עימנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר Accountancy לבחינת כדאיות ההשקעה שלך!

מחזור עוסק פטור לשנת 2015

למרות הציפיות כי מחזור עוסק פטור יגדל כפי שתוכנן ל – 100,000 ₪ בשנה, המחזור נשאר כמו בשנת 2014 על 79,482 ₪.

מע"מ - עוסק פטורמחזור העסקאות הפטור ממע"מ מתעדכן משנה לשנה על ידי רשות המסים ע"פ שיעור עליית המדד. מכאן גם הסיבה המרכזית להשארת המחזור לשנת 2015 זהה ל – 2014 – המדד בשנה האחרונה היה שלילי.

במידה ואתה שוקל לפתוח עוסק פטור ומעוניין בהדרכה פרקטית בנושא ניהול ספרים והתנהלות מול רשויות המס, אנו מזמינים אותך להתרשם מחבילת השירותים שאנו מספקים לעוסקים פטורים במשרדי Accountancy.