לאחרונה פנה אלינו משקיע אשר רצה להשקיע ברשיון (זכות ציבורית) להפעלת מונית לנתב”ג, ביצענו עבורו בדיקה ובחינת הנכסים הפיננסיים שלו על מנת לראות מה תהיה חבות המס על ההכנסות הרלוונטיות.

אם אתה מתכנן להשקיע ברכישת רשיון להפעלת מונית, המאמר הזה מיועד עבורך.

חבות מס על הכנסות מדמי שכירות

אם אתה עושה את הצעדים הראשונים שלך, סביר להניח שגם אתה שאלת את עצמך את השאלה הבאה:

אני מעוניין לרכוש רישיון למונית לצורך השקעה, מה תהיה חבות המס על ההכנסות מדמי שכירות הנכס ? – בשביל שאוכל לחשב את כדאיות ההשקעה ברשיון זה.

ברמה העקרונית, הכנסות מהשכרת הרשיון חייבות במס הכנסה, אלא אם נקבע בחוק אחרת (למשל, הכנסות מהשכרת דירת מגורים עד 5,000 ש”ח). בניגוד, להכנסות מעבודה או מעסק (יגיעה אישית), שיעור המס המינימלי אשר חל על הכנסות משכירות עומד על 30%.

במידה ויש למשקיע (רוכש הרשיון) הכנסות נוספות, הכנסות השכירות מתווספות להכנסותיו האחרות וחייבות במס בהתאם לשיעורי המס הרגילים (נכון להיום עד 48% – בהתאם להכנסות). במילים אחרות, הכנסות השכירות לא מזכות את בעל הרשיון למדרגות המס הראשונות (20% ו-30%).

חשוב לזכור שחבות המס חלה רק על הכנסות השכירות בניכוי הוצאות רלוונטיות. במקרה של רשיון למונית, ניתן לקשר הוצאות הקשורות להחזקה, תפעול או הוצאות מימון.

מיסוי הכנסות מהשכרת רישיון להפעלת מונית לנתב"ג

האם עלות רכישת הרישיון תוכר כהוצאה (הוצאות פחת)?

כללי החשבונאות בישראל קובעים כי עלות רכישת נכס הון (דוגמא לנכס הון הוא מכונות או ציוד רלוונטי לעסק) אינה מוכרת על ידי רשויות המס כהוצאה במועד הרכישה אלא מתבצעת הפחתה של החלק היחסי של עלות נכס ההון מידי שנה. כלומר, על פי שיטת חשבונאות זו מידי שנה נשקף את ירידת הערך או הבלאי של הנכס הנרכש.

עבור השקעה ברשיון להפעלת מונית לנתב”ג, פקודת מס הכנסה לא קבעה שיעור פחת/ירידת ערך ולכן לא ניתן להפחיתה מן ההכנסות הנובעות מרשיון זה. עם זאת, בהתאם לחוקי החשבונאות המודרנים, משקיע ברשיון יכול לדרוש הוצאות פחת/ירידת ערך מותאמות אישית בהתאם לאורך החיים של הנכס הרלוונטי.

לסיכום, שיעורי המס המינימליים על הכנסות מהשכרת רשיון להפעלת מונית לנתב”ג עומדים על 30%. במידה ואתה עומד בפני השקעה שכזו, אנו ממליצים לך לפנות לגורם מקצועי, אמין, ומנוסה אשר יוכל לבדוק את כדאיות ההשקעה בהתאם בהתאמה למצב שלך.

נשמח אם תיצור עימנו קשר באמצעות טופס יצירת הקשר באתר Accountancy לבחינת כדאיות ההשקעה שלך!

מיסוי הכנסות מהשכרת רישיון להפעלת מונית לנתב”ג