כמעט כל הליך גירושין בישראל עושה שימוש בשירותיו של האקטואר על מנת להעריך את שווי הרכוש המשותף של בני הזוג לשם חלוקתו בצורה ההוגנת ביותר בין שני הצדדים.

במאמר זה אסקור את שירותיו של האקטואר וכיצד מתבצעת חוות דעת אקטוארית.

מיהו אקטואר?

אקטואר הוא אדם אשר מתמחה במדע האקטואריה אשר עוסק בחישובי הסתברויות לסיכונים עתידיים לפי מודלים כלכליים, סטטיסטיים ומתמטיים שונים.

האקטואר נדרש לנתח סיכונים בתנאי אי-ודאות במצבים הבאים:

  1. ביטוחי חיים, פנסיה ובריאות – האקטואר נדרש להעריך סיכונים אפשריים, סיכויי תמותה מול תוחלת חיים, נכות וכדומה.
  2. ביטוח כללי – האקטואר נדרש להעריך סיכונים פיזיים לצורך ביטוח רכוש מסויים.
  3. פיננסיים – האקטואר נדרש להעריך סיכונים באפיקי השקעה שונים בתנאי חוסר וודאות.

אקטואר בהליכי גירושין

מה כוללת חוות דעת אקטוארית?

חוות דעת אקטוארית כוללת הערכה כספית של כלל הנכסים מול ההתחייבויות של שני בני הזוג.

על מנת להגיש חוות דעת אקטוארית מדוייקת האקטואר חייב להכיר נושאים רבים כמו ביטוח, מיסוי, פנסיה, חישובי ריבית, הסתברויות תמותה ועוד.

חוות דעת אקטוארית מקצועית תכלול נכסים מהסוגים הבאים:

  • נדל”ן – האקטואר יכול להעריך בקלות יחסית את שווי נכסי הנדל”ן אשר ברשות בני הזוג.
  • פיננסיים – האקטואר נדרש להעריך את הנכסים הנזילים-עתידיים של בני הזוג. נכסים אלה יכולים להיות זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות, קופות גמל, השקעות בניירות ערך וכדומה.
  • מוניטין וקריירה – במידה ולאחד או לשני בני הזוג ישנו עסק פרטי, האקטואר יכול להעריך את שווי המוניטין של העסק לצורך התחשבנות שני הצדדים.

כמו כן, חוות הדעת תכלול התחייבויות כמו משכנתא, הלוואות וחיובים עתידיים בכרטיסי אשראי.

לסיכום, הגשת חוות דעת אקטוארית היא הכרחית בכל הליך גירושין על מנת להעריך את רכוש בני הזוג, המוניטין, היקף ההשקעות, הזכויות והחובות של כל אחד מהם.

המאמר נכתב בשיתוף עם משרד עורך דין משפחה בחיפה, אשר מעניק שירותי גירושין, גישור גירושין, צוואות וירושות. במידה ואתה עומד בפני הליכי גירושין בחיפה, מומלץ להתייעץ עם עו”ד גירושין בחיפה אשר יוכל לנהל עבורך את האסטרטגיה הנכונה!

אקטואר בהליכי גירושין