ניתוח הדו”חות הכספיים של כל חברה בע”מ מאפשר לרשויות המס בישראל, תאגידים בנקאיים ומשקיעים פוטנציאליים להעריך את פעילותה המסחרית ואת מצבה הפיננסי של החברה ברמת דיוק גבוהה במיוחד.

אם אתה עומד בפני השקעה גדולה במיוחד, ב – Accountancy תוכל לקבל שירותי ניתוח מלאים על ידי מיטב רואי החשבון בצפון. ניתוח מעמיק של הדו”חות הכספיים יאפשר לך לזהות נורות אדומות אשר יכולים להוביל להפסדים כספיים עצומים כתלות בהשקעה שעומדת לפניך. לקבלת פרטים נוספים על ניתוח דו”חות כספיים, ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותך.

מי הם הגורמים אשר עושים שימוש בדו”חות הכספיים של החברה?

הדו”ח הכספי הוא אינדיקטור מעולה למצבה הפיננסי של כל חברה בע”מ. ניתוח וביקורת דו”חות כספיים מאפשר למצוא נתונים יבשים אשר מצביעים על תזרים המזומנים של החברה, ההון העצמי, המחזור השנתי וכדומה.

מידע זה רלוונטי לכל אחד מהגורמים הבאים:

  • הנהלת החברה – באופן כללי, הדו”חות הכספיים נחוצים ומשמשים את הנהלת החברה על מנת להעריך את ביצועי החברה, ניהול סיכונים וניהול אסטרטגיה לטווח הקצר והארוך כאחד.
  • רשויות המס בישראל – כל חברה בע”מ נדרשת להגיש בסוף כ שנה קלנדרית את הדו”חות הכספיים שלה. הדו”חות הכספיים נבחנים על ידי פקידי השומה במס הכנסה על מנת לאתר הלבנות הון בהיקפים שונים או אי דיווח על הכנסות אשר חייבות במס.
  • תאגידים בנקאיים וספקים רלוונטיים – לעיתים קרובות, בנקים וספקים אשר מעניקים אשראי לחברה דורשים לראות את הדו”חות הכספיים שלה על מנת לבדוק את כושר ההחזר ובריאותה הפיננסית.
  • בעלי מניות ומשקיעים חיצוניים – בעלי מניות ומשקיעים פוטנציאליים יכולים להיעזר בדו”חות הכספיים של החברה על מנת לבחון את פוטנציאל התשואה והסיכון שעומד בפניהם.

מה ניתן למצוא בכל דו”ח כספי של חברה בע”מ?

כל דו”ח כספי כולל בתוכו 4 דו”חות אשר מצביעים על מצבה של החברה:

  • מאזן החברה – מאזן החברה מציג את כלל הנכסים וההתחייבויות ליום המאזן (לרוב, מדובר על סוף השנה או סוף הרבעון הרלוונטי).
  • דו”ח רווח והפסד – דו”ח רווח והפסד מספר על ביצועי החברה במהלך תקופה נתונה, הכנסות החברה והוצאות החברה בשוק.
  • דו”ח על השינויים בהון העצמי – דו”ח על שינויים בהון העצמי מציג את המגמה (עלייה או ירידה) בהון העצמי של החברה (רווח ודיבידנד) במהלך תקופה נתונה.
  • דו”ח על תזרימי המזומנים – דו”ח על תזרים המזומנים של החברה מציג כמה כסף יצרה או צרכה החברה במהלך התקופה הנתונה.

לסיכום, קריאה של דו”חות כספיים דורשת מיומנות רבה תוך הבנת המשמעויות הנסתרות אשר מסתתרות מאחורי שלל המספרים והמלל הכללי. קריאה נכונה, מדויקת ושלמה של הדו”ח הכספי תאפשר לך לקבל מסקנות ברורות על מצבה של כל חברה בע”מ.

משרד  Accountancy מעניק שירותי ראיית חשבון בחיפה והקריות לעסקים קטנים-בינוניים וחברות בע”מ. לקבלת שירות וייעוץ ראשוני, ניתן ליצור עימנו קשר ונשמח לעמוד לרשותך.

ניתוח דו”חות כספיים