חשב כספים מחזיק באחד התפקידים המאתגרים ביותר בכל ארגון, תאגיד או עמותה אשר פועלת בישראל.

במאמר זה אציג את תפקידו של החשב, הכשרתו ותחומי העיסוק העיקריים שלו.

מהו תפקידו של החשב?

מהי הכשרתו המקצועית של החשב?

לעיתים קרובות, הכשרתו המקצועית של החשב היא ראיית חשבון, אך מבחינה חוקית כל אדם יכול להעניק שירותי חשבות ובהחלט ניתן למצוא כלכלנים, מנהלי חשבונות וכדומה אשר ממלאים את תפקיד זה.

לרוב, החשב יהיה כפוף לדרג הניהולי של הארגון, מנהל הכספים או מנכ”ל הארגון.

מהו תפקידו של החשב?

להבדיל ממדינות אחרות בעולם, בישראל תפקידו של החשב אינו מוגדר בחוק היבש (בדומה לתפקידו של מנהל הכספים בחברה).

באופן כללי, כל ארגון בישראל מגדיר את תחומי האחריות של החשב. לדוגמא, לרוב בארגונים קטנים ובינוניים תפקיד החשב יהיה רחב מאוד ויכלול אחריות מלאה על התחומים הכספיים של הארגון (בקרה, ארגון ואחריות מלאה) לעומת זאת בארגונים גדולים או ממשלתיים אשר תפקידי החשב יהיו מצומצמים יותר בהתאם למעמדו בארגון.

מהם תחומי העיסוק של החשב?

כאמור, המחוקק הישראלי לא השכיל להגדיר את תחומי העיסוק הספציפיים של החשב בחוק. עם זאת, לרוב נהוג למצוא תחת אחריותו של החשב את התחומים הבאים:

  • עריכת הדו”חות הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים של הארגון (מאזן, דו”ח רווח והפסד).
  • עריכת דו”חות לתקופות קצרות בנוגע למצב הפיננסי של הארגון.
  • עריכת תחזיות לתקופות קצרות/ארוכות בנוגע למצב הפיננסי של הארגון.
  • עריכת התקציב המלאה של הארגון ובקרה על קצב הוצאת הכספים בארגון (תכנון מול ביצוע בפועל).
  • פיקוח על הנהלת החשבונות בארגון, תהליכי הבקרה הפנימיים ותשלומי המיסים (מע”מ, מס הכנסה, מכסים, ביטוח לאומי).
  • עריכת גיול חובות ופיקוח על מאמצי הגבייה בארגון.

לסיכום, החשב ממלא תפקיד משמעותי במחלקת הכספים של כל ארגון, תאגיד או עמותה לטובת הציבור. לעיתים קרובות, ארגון המידע הפיננסי שמתבצע על ידי החשב מאפשר למקבלי ההחלטות בארגון לקבל החלטות טובות, נכונות ומושכלות בהתאם למצבו האמיתי של הארגון.

מהו תפקידו של החשב?