למרות הציפיות כי מחזור עוסק פטור יגדל כפי שתוכנן ל – 100,000 ₪ בשנה, המחזור נשאר כמו בשנת 2014 על 79,482 ₪.

מע"מ - עוסק פטורמחזור העסקאות הפטור ממע”מ מתעדכן משנה לשנה על ידי רשות המסים ע”פ שיעור עליית המדד. מכאן גם הסיבה המרכזית להשארת המחזור לשנת 2015 זהה ל – 2014 – המדד בשנה האחרונה היה שלילי.

במידה ואתה שוקל לפתוח עוסק פטור ומעוניין בהדרכה פרקטית בנושא ניהול ספרים והתנהלות מול רשויות המס, אנו מזמינים אותך להתרשם מחבילת השירותים שאנו מספקים לעוסקים פטורים במשרדי Accountancy.

מחזור עוסק פטור לשנת 2015